naambordje van nederlandse kinderliedjes met muziek kinderliedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !


Kinderliedjes met beginletter:

       
       
       
       
       
       
       
       

Categorieën:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtergrondinformatie
bij klassieke kinderliedjes


beschrijving en uitleg van
gebaren, spelletjes en dansjes<<  Info bij
liedjes schoolplein
Home Info bij  >>
kinderliedjes
  Een twee kopje thee


Kaatseballen: met twee ballen tegen de muur.

Tijdens het zingen worden de twee ballen beurtelings onderhands tegen de muur gegooid en weer opgevangen; in totaal vier keer per regel. Bijv. r.1: op 'Een': eerste bal tegen de muur; op 'twee' tweede bal tegen de muur; op 'kopje' de eerste bal opnieuw tegen de muur; en op 'thee' de tweede bal opnieuw tegen de muur.

Na de eerste zin wordt er geteld (niet gezongen, maar gezegd). Je blijft in hetzelfde ritme doorkaatsen, dus op 'een' de eerste bal en op 'twee' de tweede bal. Nu maak je echter tussendoor (dus na de 'een' en na de 'twee') een drinkende beweging met je rechterhand bij je mond.

Tijdens de tweede gezongen regel gooi je opnieuw vier keer een bal tegen de muur. Na deze regel tel je tot vier (terwijl je vier keer kaatst) en maak je tussendoor vier keer een drinkende beweging met je rechterhand bij je mond. Het is de kunst om met het kaatsen in het ritme te blijven.

Tijdens de derde gezongen regel gooi je opnieuw vier keer een bal tegen de muur. Na de regel tel je tot zes (terwijl je zes keer kaatst) en tussendoor stamp je zes keer met je voet op de grond.

Tijdens de vierde gezongen regel gooi je weer vier keer een bal tegen de muur. Na de regel tel je tot acht (terwijl je blijft doorkaatsen, acht keer) en maak je tussendoor acht keer een saluerende beweging.

Tijdens de vijfde gezongen regel kaats je weer vier keer een bal tegen de muur. Daarna tel je tot tien, waarbij je tussendoor tien keer je hand voor je ogen doet.

Tijdens de laatste gezongen regel kaats je opnieuw vier keer een bal tegen de muur. Daarna tel je "bim bam een, bim bam twee, enz. t/m bim bam twaalf" en ondertussen gooi je de bal per tel die je noemt: omhoog, tegen de muur en over de kop (overhands tegen de muur aan). Dit herhaal je dus 12 keer.

toelichting:
onderhands gooien: je arm is naar beneden als je gooit
bovenhands gooien: je arm is naar boven als je gooit


Naar tekst en muziek Een twee kopje thee.

Er was een oorlogsschip


Leugenliedje.

Gebruik bij dit liedje: pandverbeuren. Iedereen levert een persoonlijk voorwerp in (een ring, horloge, sok, oid). De voorwerpen worden onder een theedoek gelegd.

Na het zingen van het eerste couplet wordt er één voorwerp onder de doek vandaan gepakt. De eigenaar van dat voorwerp moet nu een tekst verzinnen (hij verzint de eerste zin; de hele groep zingt hem na; hij verzint r3 en 4; de groep zingt het na). De inhoud moet echter een leugen zijn.

Als hij een goede leugen heeft bedacht die goed te zingen is in het liedje, dan krijgt hij zijn persoonlijke voorwerp terug. Hij pakt nu een voorwerp onder de theedoek vandaan en het spel kan opnieuw beginnen. Het wordt herhaald tot iedereen zijn voorwerp terug heeft.


Naar tekst en muziek Er was een oorlogsschip.

Foekepotterij, geef me een centje


Een foekepot of rommelpot is een muziekinstrument (een aardewerken pot met een vlies waar door een gat met een stok langs werd gestreken).

Sommige streken in Nederland kenden het gebruik om op bijv. oudejaarsavond met een foekepot langs de deuren te gaan. Er waren meer bedelfeesten bij het begin van de winter (ook Sint-Maarten en Sint-Nicolaas kunnen hiertoe worden gerekend).


Naar tekst en muziek Foekepotterij, geef me een centje.

Hinkel de pinkel, daar komen wij aan


Hinkelliedje voor jonge kinderen (kleuters).

De kinderen hinkelen door de kamer of in de tuin. Halverwege het liedje keren zij om en hinkelen terug.

Op elke beklemtoonde lettergreep, springen de kinderen op één been een pasje naar voren. Het liedje wordt rustig gezongen, zodat de kinderen niet te snel hoeven springen.

Het liedje is bedoeld voor jonge kinderen die net leren hinkelen. Om het iets moeilijker te maken, kunnen de kinderen hun handen op hun rug houden.


Naar tekst en muziek Hinkel de pinkel, daar komen wij aan.

Ik ga naar de markt en koop een koe


Klapspelletje.

Dit rijmpje wordt opgezegd door twee kinderen. Ondertussen slaan zij op de maat van het versje op elkaars hand. Het ene kind steekt zijn hand uit en het andere slaat erop. Daarna steekt het tweede kind zijn hand uit en slaat het eerste erop. Enz.

De klap valt op elke beklemtoonde lettergreep, dus op: 'ga', 'markt', 'koop', 'koe', enz.

Met het klapspelletje worden oude gebruiken van de markt geïmiteerd, waar boeren de koop van bijv. een koe met een klap op elkaars hand bezegelden.

Commentaar: Voorafgaand aan de eerste regel kan een extra regel worden opgezegd: "Handje plak en een plakje toe".


Naar tekst Ik ga naar de markt en koop een koe.

'k Moet dwalen, langs bergen en langs dalen


Kringdansje.

De kinderen staan hand in hand in een kring en lopen rond. Eén van de kinderen staat in de kring en loopt in tegengestelde richting. Op "Daar kwam een kleine springer" kiest het kind een tweede kind. Deze beeldt de bewegingen uit: zwaaien met zijn hoed, stampen met zijn voet. Op "Kom laten wij" dansen zij samen rond. Op "staan" stapt het eerste kind in de buitenste kring en begint het liedje overnieuw.


Naar tekst en muziek 'k Moet dwalen langs bergen en langs dalen.

Palm- Palmpasen, ei koerei


Liedje voor Palmpasen.

Palmpasen (of Paaszondag) is de zondag voor Goede Vrijdag en Pasen. Met Palmpasen wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht, met Goede Vrijdag de kruisiging en met Pasen Jezus' opstanding.

Het liedje wordt gezongen bij het oude gebruik dat kinderen op Palmpasen over straat lopen met een palmpasenstok. De stok heeft de vorm van een kruis (verwijzing naar de kruisiging de week erna) met een broodhaantje erop (verwijzing naar de haan die kraaide na Petrus' verloochening).

Het 'ei' verwijst naar het gebruik om met Pasen, de zondag erna, eieren te eten (wat waarschijnlijk teruggaat op voorchristelijke lentefeesten, hier kan ook het haantje al op teruggaan).


Naar tekst en muziek Palm- Palmpasen, ei koerei.

Sint Maarten, de koeien hebben staarten


Sint-maartensliedje en bedelliedje.

Sint-Maarten, de naamdag van de heilige Martinus van Tours, valt op 11 november.

Tijdens Sint-Maarten lopen kinderen in een lampionnenoptocht met brandende lichtjes door de straten, waarbij ze sint-maartensliedjes zingen. Dit gebruik gaat onder meer terug op de oude bedelfeesten, die vooraf gingen aan de winter.


Naar tekst en muziek Sint Maarten, de koeien hebben staarten.

Zo helder en zo schoon


Touwtjespringen.

Het kind draait het touw zelf.

r1: het kind springt op elke lettergreep over het touw.

r1-3: het tweede woord 'zo' wordt langer aangehouden. Je zet hierop harder af om hoger te kunnen springen. Op 'schoon' draai je het touw twee keer onder je voeten door. Dit houd je vol tot en met 'vaderland' (r3): je draait dus op elke beklemtoonde lettergreep het touw twee keer onder je voeten door.

r4-5: op elke beklemtoonde lettergreep springt het kind nu weer gewoon één keer over het touw. Het woord 'wit' wordt langer aangehouden. Je zet hierop harder af om hoger te kunnen springen. Op 'blauw' draai je het touw weer twee keer onder je voeten door. Dit houd je het hele liedje verder vol.

r6-7: Op de beklemtoonde lettergrepen draai je het touw twee maal onder je voeten door.


Naar tekst en muziek Zo helder en zo schoon.

'k Zou zo graag een ketting rijgen


Liedje met een spelletje voor op het schoolplein.

De kinderen lopen in een aantal rijen van ong. 10 kinderen over het schoolplein, de juf loopt voorop. Ze houden een lang koord vast en lopen daarmee als een lange slinger. Al die rijen maken patronen, door elkaar te kruisen en kringen te maken.

Het eerste coupletje wordt een aantal keer herhaald. Het liedje eindigt met het laatste coupletje, de kinderen gaan dan op de grond zitten.


Naar tekst en muziek 'k Zou zo graag een ketting rijgen.

 
Alle liedjes met gebaren, spelletjes of dansjes:
zoek kinderliedjes op thema


Of ga naar:
oude kinderliedjes
<<  Info bij
liedjes schoolplein
Home Info bij  >>
kinderliedjes       


Volksliedjes       Popliedjes       Dutch children's songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon